Ambassadeur van Together4Adventure
0

Ambassadeur van Together4Adventure

Ik ben vanaf vandaag Ambassadeur van Together4Adventure! Eind 2013 heb ik al een keer een combined clinic gegeven, wat ontzettend leuk was en waarbij de kinderen veel indruk op me hebben gemaakt. Ik hoop dan ook dat ik ze op deze manier kan helpen.

Like de facebookpagina om op de hoogte te blijven en kijk op de website van Together4Adventure voor meer informatie, of lees hieronder waarbij Together4Adventure wil helpen:

Accent Nijkerk biedt (eind)onderwijs aan leerlingen van 12 t/m 18 jaar, die niet in staat zijn onderwijs te volgen op een school voor het reguliere VMBO. Het doel van de school is leerlingen optimaal te vormen, zodat zij zelfstandig bewust kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven. Ze worden voorbereid op zo zelfstandig mogelijk wonen, werken en vrijetijdsbesteding als actief deelnemer aan de maatschappij. Hierbij gaat de school uit van de mogelijkheden van de leerling! De school kenmerkt zich als een proactieve en innovatieve school. Het project Together4Adventure gaat verder waar het reguliere onderwijs stopt.

Leerlingen, oud-leerlingen en hun ouders/verzorgers geven aan dat een zinvolle vrije tijdsbesteding een groot probleem is. Deze doelgroep is te goed voor de bestaande vrijetijdsvoorzieningen voor mensen met een zwaardere verstandelijke beperking, maar zijn vaak sociaal niet vaardig genoeg om voldoende aansluiting te vinden bij de reguliere organisaties en verenigingen. Het nemen van initiatief en het sluiten en onderhouden van vriendschappen is voor deze doelgroep niet vanzelfsprekend. Ook deze jongeren willen graag bij een groep horen en ook zij vinden het leuk om samen met anderen iets te ondernemen buiten schooltijd, in de weekenden en of tijdens de vakantie.

Welke risico’s loopt deze groep indien zij geen duurzaam sociaal netwerk hebben?

1. Vereenzaming en isolement met TV en games thuis.
2. Afhankelijkheid van familie/voorziening gemeente om iets met hen te ondernemen.
3. Te weinig lichaamsbeweging vanwege gebrekkige aansluiting bij sportverenigingen.
4. Omdat het hier om kwetsbare jongeren gaat, zouden ze zich aan kunnen sluiten bij mogelijk verkeerde jongeren/volwassenen. Ervaring leert dat de jongeren van het praktijkonderwijs hierdoor slachtoffer kunnen worden van loverboys of drugsdealers

De doelstelling van Together4Adventure:

Jongeren (12-19 jr.) die in een sociaal isolement leven, al dan niet met een licht verstandelijke en/of lichamelijke beperking, leren hun sociale netwerk te versterken voor een zo zelfstandig mogelijk leven en optimale participatie aan de maatschappij.

Together4Adventure wil deze mensen voor langere tijd aan elkaar koppelen. Together4Adventure is geen eenmalig kortdurend project. Together4Adventure is een duurzaam, landelijk en op langere termijn gericht project.

Anne Bavelaar