Anne in klankbordgroep SportAs
0

Anne in klankbordgroep SportAs

Sinds augustus 2013 maak ik deel uit van de klankbordgroep voor de SportAs.

Het SportAs project is opgericht om het gebied vanaf het Olympisch Stadion tot en met de hockeyvelden in het Amsterdamse Bos een intensiever gebruikt en aantrekkelijker gebied te maken voor recreanten, maar vooral op de kaart te zetten als hét sportgebied van Amsterdam en Nederland.

Een gebied waar voor de amateur en recreatie sporter alle mogelijkheden liggen en tevens een gebied is dat ook een kweekvijver kan vormen voor (top)talentontwikkeling.

Voorop in deze gebiedsontwikkeling staan vanzelfsprekend de wensen van deze gebruikers, want voor hen doen we het natuurlijk. Wat zijn die wensen? Wat beweegt de sporters? Waar liggen de potenties? Hoe kunnen we dit gebied op internationaal niveau aantrekkelijk maken? En ga zo maar door. Een echt Sport project dus, waar bewegen, talent, innovatie en ontmoeting centraal staan.

Omdat ze dichtbij de sporters willen staan en van de sporters willen horen wat zij nodig hebben, is er een klankbord opgericht. Deze groep bestaat uit jonge sporters, vanuit verschillende sporten. Die weten wat sport inhoud. Die het belang kennen. Die gezamenlijk na willen denken over sport, over het belang ervan en hoe we dat kunnen ontwikkelen. En dus  kunnen vertellen wat de sport in Amsterdam en het Sportas gebied nodig hebben.

Anne Bavelaar